ZEIRP RP

Zarząd Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koła powiatu nowosolskiego:

  1. Ludwik Zaguła – Prezes
  2. Janusz Pawlak – Wiceprezes
  3. Marek Szczypczyk – Skarbnik
  4. Ireneusz Solf – Sekretarz
  5. Mirosław Brych – Członek

Komisja Rewizyjna

  1. Tadeusz Ostrowski – Przewodniczący
  2. Stanisław Jaskulski – Sekretarz
  3. Waldemar Marcinkowski – Członek

Linki:

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. –  ZEiRP RP
Zarząd Główny ZEiRP RP