Statystyka

STATYSTYKA  Z DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU NOWOSOLSKIEGO

w OKRESIE od 01 STYCZNIA 2009 r. do 31 GRUDNIA 2018 r.

 WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Ilość zdarzeń ogółem:

1151

1263

1320

1155

921

958

1142

993

1079

1169

 

  – w tym pożary

504

448

553

584

365

442

498

337

323

479

 

  – w tym miejscowe zagrożenia

585

756

719

518

531

474

599

606

689

617

 

  – w tym alarmy fałszywe

62

59

48

53

25

42

45

50

67

73

 

 Wypadki śmiertelne:

16

7

16

12

14

4

10

11

6

17

 

 – w tym przy pożarach

1

0

1

1

3

2

1

2

0

1

 

 Osoby ranne:

88

62

82

82

99

114

155

136

117

156

 

 – w tym przy pożarach

8

1

12

5

5

11

26

19

10

9

 

 Spalona  powierzchnia  lasu (ha)

3,43

2,72

4,73

44,97

1,125

2,015

10,95

0,56

0,91

3.95

 

 

STATYSTYKA  Z DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU NOWOSOLSKIEGO 

w OKRESIE od 01 STYCZNIA 1999 r. do 31 GRUDNIA 2008 r.

 WYSZCZEGÓLNIENIE

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 

 Ilość zdarzeń ogółem:

807

884

797

720

1130

785

785

1374

1206

1355

  – w tym pożary

532

442

371

370

830

491

520

779

512

530

  – w tym     miejscowe zagrożenia

251

418

396

330

225

271

244

538

653

766

  – w tym alarmy     fałszywe

24

24

30

20

25

23

21

57

41

59

  Wypadki śmiertelne:

10

8

8

12

13

9

6

2

7

11

 – w tym przy pożarach

2

3

0

0

5

0

4

0

1

3

  Osoby ranne:

46

39

63

42

58

102

67

76

81

90

 – w tym przy pożarach

0

2

2

1

2

4

3

3

8

4

 Spalona powierzchnia  lasu (ha)

27,69

67,00

8,82

4,88

59,35

8,86

18,00

52,11

13,08

8,90