Sala edukacyjna Mini Ognik

Edukacja przez zabawę – interaktywna sala edukacyjna ,,Mini Ognik” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

 

Celem wizyty w Sali Edukacyjnej „ Mini Ognik” jest:

– kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
– wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych
– utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych
– prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku
– przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego

   Podczas spotkań dzieci i młodzieży, ze strażakami w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, omawiane są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Strażacy przy pomocy multimediów i pomieszczenia imitującego kuchnię, w której aranżowany jest „pożar”, wyjaśniają jakie mogą być przyczyny powstania pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, jak postępować aby uniknąć takiego pożaru oraz jak się zachować w razie pożaru zarówno w domu jaki i np. w centrum handlowym, szkole czy kinie, a także jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze podczas rożnego rodzaju zdarzeń (pożar, wypadek, zasłabnięcie).

   Kolejna część spotkania dostosowywana jest do grupy wiekowej i jej zaangażowania. Omawiane są takie zagadnienia jak: udzielanie pierwszej pomocy, zatrucia tlenkiem węgla, rodzaje i zasada działania czujek dymowych, zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, znajomość znaków informacyjnych, zagrożenia dla środowiska związane z wypalaniem traw i pożarami lasów, bezpieczeństwo na kąpieliskach. Postępowanie w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi zwierzętami, owadami. Postępowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów. Zasady postępowania podczas gwałtownych anomalii pogodowych.

    Na koniec istnieje możliwość zobaczenia jak wygląda służba strażaka w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jakim sprzętem dysponują strażacy oraz jak przebiega alarmowanie i wyjazd do zdarzenia.

Galeria zdjęć: