Kontakt

Telefon 998 112

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

ul. marszałka J. Piłsudskiego 65A
67-100 Nowa Sól

Sekretariat KP PSP Nowa Sól
tel.   68 355 92 80
fax.: 68 355 92 81
e-mail: sekretariat@strazns.webd.pl

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
tel. 68 355 92 90
tel. 68 355 92 91
Fax 68 355 92 93

 

Komendant Powiatowy KP PSP Nowa Sól 
mł. bryg. mgr Czesław Młynarczyk 
tel. 68 355 92 80 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP Nowa Sól
st. kpt. mgr inż.  Tomasz Duber
tel. 68 355 92 80

 

Sekcja kadrowo-organizacyjna
ogn. Magdalena Mech
Kierownik Sekcji
Zagadnienia kadrowe i BHP
tel. (68) 355 92 84
e-mail: kilianm@strazns.webd.pl
st. ogn. Wanda Bogacz
Zagadnienia organizacyjne
tel. (68) 355 92 80
email: bogaczw@strazns.webd.pl

 

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna
st. kpt. Roman Lisowski
Kierownik Sekcji
tel. (68) 355 92 88
e-mail: lisowskir@strazns.webd.pl
sekc. Kazimierz Pelczarski
Zagadnienia kwatermistrzowsko-techniczne
tel. (68) 355 92 89
email: pelczarskik@strazns.webd.pl
Mirosław Brych
Zagadnienia techniczne
tel. (68) 355 92 95
email: brychm@strazns.webd.pl

 

Wydział operacyjny, kontrolno-rozpoznawczy

kpt. Paweł Skwierczyński
Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze
tel. (68) 355 92 86
e-mail: skwierczynskip@strazns.webd.pl
kpt. Marcin Kaproń
Zagadnienia operacyjne
tel. (68) 355 92 86
email: kapronm@strazns.webd.pl
st. asp. Paweł Derkowski
Zagadnienia operacyjne
tel. (68) 355 92 94
email: derkowskip@strazns.webd.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

inż. Joanna Sosnowska
Główna księgowa
tel. (68) 355 92 85
email: sosnowskaj@strazns.webd.pl
st. str. Waldemar Zieliński
Zagadnienia finansowe
tel. (68) 355 92 85
email: zielinskiw@strazns.webd.pl

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP

kpt. Tomasz Lewandowski
Dowódca JRG PSP
tel. (68) 355 92 94
email: lewandowskit@strazns.webd.pl