Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

st. kpt.  mgr inż. Tomasz Duber

tel. 68 355 92 80

dubert@straz.nowasol.pl

 


Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP Nowa Sól