Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy KP PSP Nowa Sól

mł. bryg. mgr Czesław Młynarczyk

tel. 68 355 92 80

mlynarczykcz@strazns.webd.pl

 


Zastępca Komendanta Powiatowego KP PSP Nowa Sól

st. kpt.  mgr inż. Tomasz Duber

tel. 68 355 92 80

dubert@strazns.webd.pl