Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux   Z dniem 13 listopada 2018 r. do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli włączony został nowy pojazd, a mianowicie lekki specjalny samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Toyota Hilux.  … Continue Reading Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

     14 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, inspektorzy ds. zarządzania kryzysowego z urzędów gmin… Continue Reading „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Szkolenie dla pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego

szkolenie dla pocztów sztandarowych OSP

   W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zostało przeprowadzone szkolenie dla pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego.  … Continue Reading Szkolenie dla pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie… Continue Reading Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące „Dostawa lekkiego samochodu specjalnego do zabezpieczenia logistycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli” Zapytanie Ofertowe 2/2018_17.10.2018 Załącznik nr 1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc Załącznik nr 1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Załącznik nr 2_Formularz Oferty.doc Załącznik… Continue Reading Zapytanie ofertowe nr 2/2018

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.     Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.  … Continue Reading „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”