Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków KP PSP w Nowej Soli

Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków KP PSP w Nowej Soli.

 

  W bieżącym roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zakupiła 10 kompletów ubrań specjalnych spełniających zapisy art. 13 ust. 26 rozporządzenia MSWiA z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie umundurowania strażaków PSP. Jest to ubranie wykonane zgodnie z najnowszymi standardami, według wzoru zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z materiałów o wysokich parametrach użytkowych.

  Ubranie składa się z trzech części: spodni, kurtki i tzw. kurtki lekkiej, która może być wykorzystywana do zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych w przestrzeniach otwartych.

Zakup możliwy był do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Sława Śląska. Dzięki zakupom umundurowania poprawi się bezpieczeństwo, higiena służby oraz ergonomia pracy funkcjonariuszy naszej Komendy.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Sława Śląska za bardzo cenne dla nas wsparcie finansowe.