Nowy zestaw narządzi hydraulicznych marki LUKAS eDraulic

W ramach projektu: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i ekologicznego” realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 50 tys. zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zakupiła nowy zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych marki Lukas eDraulic, zasilanych elektrycznie do ratownictwa technicznego. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 115 tys. zł.

Realizacja powyższego zakupu pozwoliła naszej jednostce osiągnąć wymagany efekt rzeczowy. Nowy sprzęt będzie służyć strażakom naszej jednostki przy prowadzeniu działań ratowniczych w szerokim zakresie. Parametry techniczne zakupionego zestawu pozwolą na sprawne operowanie sprzętem i zwiększą efektywność podejmowanych działań ratowniczych.

Zadanie udało się zrealizować przy wydatnym wsparciu finansowym następujących instytucji i jednostek samorządu terytorialnego:

AB Foods Polska Sp. z o.o.,

Karton-Pak S.A.,

Powiat Nowosolski,

Nadodrze Sp. z o.o.,

Toms Polska Sp. z o.o.,

Gmina Kolsko,

PreZero Service Zachód Sp. z o.o.,

Gmina Otyń,

Electropoli Poland Sp. z o.o.