Nowy lekki samochód specjalny SLOp marki Toyota RAV4

W ramach projektu: „Zakup lekkiego  samochodu specjalnego do działań operacyjnych” realizowanego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 50 tys. zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zakupiła nowy specjalny samochód operacyjny marki Toyota RAV4. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 120 tys. zł.

Realizacja powyższego zakupu pozwoliła naszej jednostce osiągnąć wymagany efekt rzeczowy. Nowy pojazd będzie służyć poprawie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i obywateli miasta Nowa Sól oraz powiatu nowosolskiego. Parametry techniczne oraz dodatkowe wyposażenie pojazdu w znacznym stopniu usprawni realizację podejmowanych zadań operacyjno – prewencyjnych mających przede wszystkim na celu przeciwdziałanie występowania pożarów i innych zagrożeń.

Zadanie udało się zrealizować przy wydatnym wsparciu finansowym Fundacji Orlen „Dar Serca” oraz Miastu Nowa Sól.