13 października 2020 r. odszedł na wieczną służbę druh Stanisław Bator. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowej Soli, honorowy członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego. Wielki przyjaciel strażaków, dobry człowiek i działacz społeczny.

  Ceremonia pogrzebowa druha Stanisława Batora odbędzie się 16 października 2020r. w kościele św. Antoniego, w Nowej Soli. O godzinie 1100 wystawienie, o  godz.  1200 msza święta, po której nastąpi przejazd na cmentarz do Przyborowa – miejsce pełnienia wiecznej służby.

druh Bator