OWADY BŁONKOSKRZYDŁE !

OWADY BŁONKOSKRZYDŁE !

  Owady błonkoskrzydłe

   W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych, takich jak pszczoły, osy, szerszenie itp. oraz duża ilość spływających
do Straży Pożarnej w tym okresie zgłoszeń związanych z ich występowaniem i zagnieżdżeniem. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przypomina, iż jednostki ratownicze straży pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia.

  Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”. Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym, stąd też nie należy takich zdarzeń traktować jako nagłych. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

   Z uwagi na charakter zdarzeń, w przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia, najczęściej jedynym właściwym działaniem w takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku braku dodatkowych zagrożeń, będzie ewakuacja osób z zagrożonej przestrzeni oraz przekazanie terenu lub obiektu właścicielowi z zaleceniem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.

   Informacje na temat podmiotów specjalistycznych zajmujących się usuwaniem owadów można w szybki sposób odnaleźć w internecie.

Owady błonkoskrzydłe

Informacje z zakładki Porady