AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

 

  W dniu 23 lipca br. w obecności kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, trzech  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, na co dzień służących w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli, oraz  jeden absolwent Dziennego Studium Aspirantów, który został skierowany do pełnienia służby w tut. komendzie odebrało z rąk p.o. Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Tomasza Duber, akty nadania stopni młodszego aspiranta PSP.

Awansowani na stopień młodszego aspiranta PSP zostali:

  • ogn. Józef KRUTNIK,
  • Piotr MAZUR,
  • Daniel KILJANEK,
  • str. Artur JASKULSKI.

   Dzisiejsze spotkanie było zwieńczeniem dwóch lat intensywnej nauki podczas, której absolwenci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do realizacji zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach.

  Na zakończenie spotkania, zebrani przełożeni awansowanych strażaków, pogratulowali im ukończenia nauki, uzyskania tytułu zawodowego technik pożarnictwa oraz awansu na pierwszy stopień w korpusie aspirantów życząc dalszych sukcesów zawodowych.