Ćwiczenia praktyczne przeniesienia Stanowiska Kierowania.

Ćwiczenia praktyczne przeniesienia Stanowiska Kierowania.

  W dniu 5 czerwca 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli przyjęła zgłoszenie o podłożonym ładunku wybuchowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, który miał zostać zdetonowany. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, st. kpt. Tomasz Duber niezwłocznie  podjął decyzję o ewakuacji Stanowiska Kierowania  Komendanta Powiatowego w wyznaczone miejsce.Na całe szczęście zaistniałe zdarzenie to tylko scenariusz ćwiczeń jakie zostały przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Nowej Soli, które polegały  na organizacji i przeprowadzeniu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Nowej Soli do zapasowego miejsca pracy.

   W ćwiczeniu brali udział:  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Duber,  przedstawiciel wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, pan Marek Skrzypczak oraz funkcjonariusze  KP PSP w Nowej Soli. W działaniach wspierali nas także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, którzy stanowili obsadę samochodu dowodzenia i łączności, który jest niezbędny podczas takich ćwiczeń.

  Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie ciągłości  funkcjonowania pracy dyspozytorskiej i  operatorskiej SKKP w Nowej Soli, w przypadku potrzeby przeniesienia w zapasowe miejsce pracy. Po przybyciu do wyznaczonego punktu pracy zainstalowano przywieziony sprzęt i  przygotowano ewakuowaną z KP PSP w Nowej Soli dokumentację operacyjną. W dalszej kolejności sukcesywnie uruchamiano kolejne elementy ćwiczenia tj.:

– uruchomienie łączności radiowej na kanale powiatowym i sprawdzenie w różnych miejsca powiatu,

– na bazie SDŁ KW PSP w Gorzowie Wlkp. sprawdzono łączność na kanale ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz sprawdzono możliwość uruchomienia SWD PSP,

– przygotowano stanowisko komputerowe z dostępem do programu SWD  PSP oraz Internetu,

– uruchomiono selektywne  powiadamianie jednostek OSP z terenu powiatu,

– uruchomiono łączność  telefoniczną w oparciu o telefon komórkowy JRG w Nowej Soli,

– dokonano przekierowania nr alarmowego 998 i 112 na podany nr podkładowy i  praktycznie przyjęto zgłoszenie z tego numeru.

   Przygotowanie zapasowego SK KP trwało około 3 godzin. Założony cel został osiągnięty. Zapewniono ciągłość przyjmowania, dysponowania i prowadzenia zdarzeń ratowniczo – gaśniczych po przeniesieniu SK KP w zapasowe miejsce pracy. Na zakończenie podsumowano ćwiczenia. Funkcjonariusze wspólnie wymienili się uwagami oraz wnioskami z przeprowadzonej ewakuacji SK KP w zastępcze miejsce pracy. Ćwiczenia te pokazały na jakie aspekty należy zwrócić uwagę i co poprawić aby  w realnym zagrożeniu działać szybko i profesjonalnie.

Opracował: asp. Sebastian Olczyk.
Zdjęcia: KP PSP w Nowej Soli.