Czynności rozpoznawczo-kontrolne na obszarach leśnych powiatu nowosolskiego.

Czynności rozpoznawczo-kontrolne na obszarach leśnych powiatu nowosolskiego.

    W związku z sytuacją pożarową w lasach (III najwyższy stopień zagrożenia pożarowego) pion operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą prowadzą rozpoznanie operacyjne na terenie Lasów Państwowych znajdujących się w naszym powiecie.

   Sprawdzane są stany dróg pożarowych i punktów czerpania wody, które stanowią źródło przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Czynności te prowadzone są  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas pandemii Covid-19.

   Jednocześnie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

 

Opracował: asp. Olczyk Sebastian