Obchody Dnia Strażaka w Nowej Soli 2020 r.

Obchody Dnia Strażaka w Nowej Soli 2020 r.

   W dniu 4 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju wyglądały one całkiem inaczej niż w innych latach. Apel odbył się na terenie Komendy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestniczyli w nim tylko funkcjonariusze awansowani i wyróżnieni wraz z kierownictwem i sztandarem Jednostki .

Został odegrany hymn państwowy z podniesieniem flagi państwowej na maszt. Podczas uroczystości nastąpiło odczytanie awansów na wyższe stopnie  oraz  przyznanie odznaczeń dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

Starszego Kapitana dla Pawła Skwierczyńskiego,

Kapitana dla Andrzeja Michalaka,

Młodszego Kapitana dla Magdaleny Mech,

Młodszego Kapitana dla Krzysztofa Mech.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Starszego aspiranta dla Michała Czekałowskiego,

Aspiranta dla Sebastiana Olczyka,

Aspiranta dla Marka Pitrowskiego.

 

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Starszego Ogniomistrza dla Tomasza Hanka,

Starszego Ogniomistrza dla Marcina Kaliciaka,

Starszego Ogniomistrza dla Wojciecha Kubiaka,

Ogniomistrza dla Wojciecha Markowskiego,

Ogniomistrza dla Wojciecha Wojtaszka,

Starszego Sekcyjnego dla Kazimierza Pelczarskiego,

Starszego Sekcyjnego dla Remigiusza Straus,

Starszego Sekcyjnego dla Michała Szkody,

Starszego Sekcyjnego dla Marcina Urbanowskiego,

Sekcyjnego dla Damiana Adamczyka,

Sekcyjnego dla Emila Cieplaka,

Sekcyjnego dla Wojciecha Glińskiego.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla:

Kapitana Tomasza Lewandowskiego

Młodszego Kapitana Krzysztofa Mech

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla:

Starszego Ogniomistrza Sebastiana Gracza,

Starszego Ogniomistrza Marcina Kaliciaka.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego Medalem Złotym Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

Młodszy kapitan Krzysztof Mech

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego Medalem Srebrnym Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

Sekcyjny Waldemar Zieliński

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego Medalem Brązowym Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Młodszy Ogniomistrz Adrian Cecuła,

Młodszy Ogniomistrz  Daniel Moryson.

 

     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  młodszy brygadier Czesław Młynarczyk złożył podziękowanie za trud i oddanie służbie, życząc zdrowia i wytrwałości wszystkim strażakom oraz ich rodzinom.