Zmiana sposobu funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w zakresie obsługi interesantów

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ SOLI

 w związku z aktualną sytuacją sanitarno – epidemiologiczną na terenie kraju

            ZWRACAMY SIĘ Z APELEM O OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ SOLI.

 Rekomendujemy składanie podań, wniosków i innych dokumentów
w sprawach należących do właściwości urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOMENDY POWIATOWEJ PSP W NOWEJ SOLI MOŻNA UZYSKAĆ:

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego

Tel. 683559280       Faks. 683559281    e-mail: sekretariat@straz.nowasol.pl

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP Nowa Sól dostępne są na stronie internetowej www.straz.nowasol.pl w zakładce kontakt i struktura organizacyjna.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWALI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ