POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ PSP W NOWEJ SOLI

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ PSP W NOWEJ SOLI

   W dniu 15 Października 2019r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli mł. bryg. Czesław Młynarczyk powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli kpt. Tomaszowi Lewandowskiemu.

   Powierzenie obowiązków odbyło się podczas uroczystej zmiany służby w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli

  Pan kpt. Tomasz Lewandowski pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 2001 roku. Zdobyte wykształcenie ogólne poparte odpowiednimi kwalifikacjami pożarniczymi oraz dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na różnych stanowiskach służbowych, daje gwarancję właściwej realizacji zadań jakie wymaga służba na tak ważnym i odpowiedzialnym stanowisku.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Nowej Soli