BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

 

   W związku ze wzrostem ilości sygnałów dotyczących występowania roślin inwazyjnych takich jak: „barszcz Sosnowskiego”, i „barszcz Mantegazziego”,  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli informuje, iż w myśl obowiązującego stanu prawnego, to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek nieuprawiania roślin inwazyjnych i to on jest zobowiązany do ewentualnego usunięcia ich w przypadku występowania.

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), barszcz Sosnowskiego, jak i barszcz Mantegazziego należą do grupy roślin niebezpiecznych dla środowiska. W związku z powyższym dla ochrony różnorodności biologicznej oraz gatunków rodzimych rośliny te powinny być zwalczane.

     Informujemy ponadto iż w roku 2014 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała dokument pt.: „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszczu Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie Polski”, które stanowi kompendium wiedzy dla władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli jak rozpoznawać ww. barszcze, unikać poparzeń, jakie narzędzia prawne umożliwiają walkę z tymi gatunkami, jak te gatunki skutecznie zwalczać i ograniczać ich rozprzestrzenianie oraz jakie zastosować szczególne środki ostrożności.