POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2019 w NOWEJ SOLI

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2019 w NOWEJ SOLI

      31 maja 2019r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowosolskiego uroczyście świętowali Dzień Strażaka.

   Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił ks. kan. dr Andrzej Oczachowski- Kapelan Nowosolskich Strażaków oraz brat Kazimierz Golec – Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego.

   Uroczysty apel, tradycyjnie już, odbył się na placu Floriana, gdzie gospodarz uroczystości mł.bryg. Czesław Młynarczyk – Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli przywitał zaproszonych gości wśród, których byli: Pani Iwona Brzozowska – Starosta Powiatu nowosolskiego, st.bryg. Lesław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., dh Andrzej Ogrodnik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowej Soli,ks. kan. dr Andrzej Oczachowski – Kapelan Nowosolskich Strażaków,Pan Ludwik Zaguła – Prezes Nowosolskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, insp. Grzegorz Karpiński – Komendant Powiatowy Policji, Pan Wojciech Jachimowicz – Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności, przedstawiciele lokalnych samorządów powiatu nowosolskiego, byli Komendanci oraz funkcjonariusze PSP w Nowej Soli oraz sąsiednich powiatów, przedstawiciele nadleśnictw, prezesi OSP wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz wielu innych znakomitych gości niewymienionych z imienia i nazwiska.

    Po przywitaniu gości nastąpiło odczytanie życzeń z okazji Dnia Strażaka, które przekazał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda oraz Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, wręczenie aktów nadania odznaczeń państwowych i resortowych, wyższych stopni służbowych oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę funkcjonariuszy:

mł. kpt. Marcin KAPROŃ,

st.ogn. Sebastian GRACZ.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy:

st.ogn. Wanda BOGACZ,

mł. kpt. Marcin KAPROŃ,

asp. Michał CZEKAŁOWSKI.

 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego odznaczył:

– Medalem Srebrnym Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

st.asp. Michał GÓRNICKI,

mł.asp. Krzysztof BARTLEWSKI.

– Medalem Brązowym Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

mł.ogn. Robert MASIARZ,

ogn. Daniel KILJANEK,

asp. Paweł DERKOWSKI.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019r.

– stopień kapitana  – mł.kpt. Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r.:

– stopień starszego aspiranta

asp. Pawłowi DERKOWSKIEMU

asp. Michałowi GÓRNICKIEMU

– stopień aspiranta

mł.asp. Pawłowi DĄBROWSKIEMU

 

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r.:

– stopień starszego ogniomistrza

ogn. Pawłowi BEDNARZOWI

– stopień ogniomistrza

mł.ogn. Danielowi KILJANKOWI

– stopień młodszego ogniomistrza

  1. sekc. Danielowi MORYSONOWI
  2. sekc. Robertowi MASIARZOWI

– stopień sekcyjnego

  1. str. Mateuszowi LIPIŃSKIEMU

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli mianował z dniem 1 lipca 2019 roku na stanowisko:

– dowódca sekcji –  st.asp. Pawła DERKOWSKIEGO,

– dowódca zastępu – mł.asp. Krzysztofa BARTLEWSKIEGO,

– dyżurny stanowiska kierowania – mł.asp. Grzegorza DUBOWSKIEGO,

– operator sprzętu specjalnego – ogn. Marcina KALICIAKA,

– dyspozytor – mł.ogn. Wojciecha ROZYNKA,

– starszy ratownik-kierowca – mł.ogn. Tomasza ZAGUŁĘ.

Opracowanie: KP PSP Nowa Sól
Zdjęcia: OSP Stypułów