POWOŁANIE NOWEGO ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W NOWEJ SOLI

POWOŁANIE NOWEGO ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W NOWEJ SOLI

  W dniu 27 maja 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak w obecności Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lesława Glińskiego oraz Komendantów Powiatowych PSP w Nowej Soli i Świebodzinie, wręczył akt powołania z dniem 01 czerwca 2019 roku na stanowisko Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli Panu kpt. mgr inż. poż. Tomaszowi Duber.

  Pan kpt. mgr inż. poż. Tomasz Duber pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 2001 roku. Zdobyte wykształcenie ogólne poparte kwalifikacjami pożarniczymi oraz dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na różnych stanowiskach służbowych, daje odpowiednie przygotowanie merytoryczne do właściwej realizacji zadań.

  Decyzję mianowania Pana kpt. Tomasza Duber na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli podjęto na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli Pana mł. bryg. Czesława Młynarczyka.

Opracowanie: KP PSP w Nowej Soli
Foto: KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim