Wizyta Komendanta Głównego PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli

Wizyta Komendanta Głównego PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli

    Dnia 17 kwietnia br. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski w asyście Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Patryka Maruszaka dokonał wizyty roboczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. W ramach wizyty Komendant Główny zapoznał się z warunkami pełnienia służby w JRG oraz stanowisku kierowania, zwracając uwagę na bazę lokalową oraz stan pojazdów pożarniczych i sprzętu.

   Wizyta rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu przez Komendanta Powiatowego mł. bryg. Czesława Młynarczyka.

  Podczas spotkania z załogą Komendant Główny wskazał jak ważną i odpowiedzialną służbą w budowaniu bezpieczeństwa nas samych, naszych rodzin, znajomych i wszystkich innych ludzi jest zawód strażaka.

  W rozmowie z funkcjonariuszami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań.

  Gen. bryg. Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzenie ostatnich lat podwyżek wynagrodzeń, zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków, a także sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej.

  Ponadto Komendant Główny podziękował strażakom za codzienną służbę oraz profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: KP PSP Nowa Sól