UROCZYSTOŚĆ ZDANIA OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO

      W dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.kpt. Sławomira Ozgowicza.

   W uroczystości udział wzięli m.in. pełniący obowiązki Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Leszek Gliński, Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli mł. bryg. Czesław Młynarczyk, byli komendanci i funkcjonariusze PSP w Nowej Soli, Komendant Powiatowy Policji insp. Grzegorz Karpiński, Pan Rafał Nowak z Nadleśnictwa Nowa Sól, a także funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli.

  Pan st. kpt. Sławomir Ozgowicz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1991r. jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Od początku służby realizował zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu nowosolskiego, głównie w zakresie operacyjnym pełniąc obowiązki Kierownika Sekcji Planowania Operacyjnego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
w Nowej Soli.

   Pod jego kierownictwem jednostka osiąga bardzo dobre wyniki  szkoleniowe oraz wysokie oceny w trakcie prowadzonych przez jednostkę nadrzędną kontroli gotowości bojowej. Brał czynny udział, jako kierujący lub członek sztabu w wielu akcjach ratowniczych przy pożarach – szczególnie na obszarach leśnych oraz w czasie zwalczania klęsk żywiołowych. W czasie  powodzi w 2010r., dowodził siłami PSP i OSP biorącymi udział
w działaniach ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem klęski żywiołowej na terenie powiatu nowosolskiego.

  Z dużym zaangażowaniem organizował i prowadził szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych owocnie współpracując z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Będąc honorowym dawcą krwi,  angażował się w organizację corocznych akcji honorowego krwiodawstwa, co doceniane było również przez Polski Czerwony Krzyż.

   Wzorowa postawa, właściwa dyscyplina wewnętrzna, cechy osobiste oraz wysoki poziom wyszkolenia zawodowego stawia Go w gronie wyróżniających się strażaków.

   Odznaczony został między innymi : brązowym, srebrnym i złotym medalem „ za zasługi dla pożarnictwa”, brązowym i srebrnym medalem „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz medalem „za długoletnią służbę”.

   Po części oficjalnej i przemówieniach wygłoszonych przez komendantów, była okazja do podziękowań ze strony przybyłych gości. Pod adresem odchodzącego na emeryturę, Zastępcy Komendanta Powiatowego, padło wiele ciepłych słów uznania, gratulacji oraz życzeń.

  Pan st.kpt. Sławomir Ozgowicz podziękował wszystkim zebranym gościom, a przede wszystkim załodze Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli za wieloletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze niosącą wiele satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku.

 

 

Opracowanie: kpt. Tomasz Duber – Dowódca JRG PSP w Nowej Soli.