Nowy lekki samochód specjalny SLBus marki Ford Custom

   Od dnia 31 grudnia 2018 r. do podziału bojowego Komendy Powiatowej PaństwowejStraży Pożarnej w Nowej Soli włączony został nowy pojazd, a mianowicie lekki specjalny samochódmarki Ford Custom.

    lekki specjalny samochódmarki Ford Custom

   Nowy pojazd będzie służyć poprawie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i obywateli miasta Nowa Sól oraz powiatu nowosolskiego. Parametry techniczne oraz dodatkowe wyposażenie pojazdu w znacznym stopniu usprawni podejmowanie odpowiednich kroków, mających przede wszystkim za cel likwidację lub ograniczanie skutków zaistniałych zdarzeń w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym właściwym zabezpieczeniu samych ratowników.

Samochód został zakupiony dzięki pozyskaniu środków finansowych, między innymi z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
  • Miasto Sława,
  • Miasta Nowa Sól
  • Nadleśnictwa Nowa Sól
  • Nadleśnictwa Sława Śląska

 

 

 

Sława Miasto Nowa Sól
Nadleśnictwo Sława Śląska Nadleśnictwo Nowa Sól