Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

Nowy lekki samochód ratowniczo – rozpoznawczy SLRR marki Toyota Hilux

  Z dniem 13 listopada 2018 r. do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli włączony został nowy pojazd, a mianowicie lekki specjalny samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Toyota Hilux.

    Nowy pojazd będzie służyć poprawie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i obywateli miasta Nowa Sól oraz powiatu nowosolskiego. Parametry techniczne oraz dodatkowe wyposażenie pojazdu w znacznym stopniu usprawnią  podejmowanie odpowiednich działań, mających przede wszystkim za cel likwidację lub ograniczanie skutków zaistniałych zdarzeń w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym właściwym zabezpieczeniu samych ratowników.

  Samochód został zakupiony dzięki pozyskaniu środków finansowych, między innymi z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
  • Powiatu Nowosolskiego,
  • Miasta Nowa Sól.

 

WFOŚiGW w Zielonej Górze Powiat Nowosolski Miasto Nowa Sól