„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

     14 listopada 2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, inspektorzy ds. zarządzania kryzysowego z urzędów gmin powiatu nowosolskiego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Straży Miejskich, przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarskiej na czele z Panem Dariuszem Kłonowskim, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Maciej Piosik oraz prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkaniu obecni byli również redaktorzy lokalnych mediów tj. Gazety Lubuskiej, Tygodnika KRĄG oraz Tygodnika REGIONALNA.
Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli mł. bryg. Czesław Młynarczyk, który powitał wszystkich gości. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli st. kpt. Sławomir Ozgowicz przedstawił główne założenia ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Ważnym elementem kampanii jest uświadomienie korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Zastępca Komendanta przypomniał właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Następnie przedstawił statystykę pożarów ogólnokrajową, a także tę lokalną z terenu powiatu dotyczącą liczby pożarów mieszkań oraz ofiar tych pożarów a także zdarzeń związanych z tlenkiem węgla popularnie zwanym czadem. Zwrócił także uwagę na wzrastającą ilość pożarów sadzy w przewodach kominowych, których główną przyczyną jest brak czyszczenia kominów.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Krajowej Izby Kominiarzy Pan Dariusz Kłonowski, który przypomniał zarządcom o ich obowiązkach dotyczących czyszczenia oraz okresowych przeglądów przewodów kominowych.
Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Maciej Piosik, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który przypomniał o obowiązkach zarządców budynków związanych ze zbliżającym się okresem zimowym a dotyczącym między innymi usuwania sopli lodowych oraz śniegu.
Na koniec spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne.