Szkolenie dla pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego

   W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zostało przeprowadzone szkolenie dla pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego.

  Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli st. kpt. mgr Sławomir Ozgowicz. Przedstawił on zasady zachowania podczas uroczystości państwowych, patriotycznych i religijnych, szczegóły dotyczące ubioru składów pocztów, przechowywania pocztu sztandarowego, ceremoniał związany z ufundowaniem i nadaniem sztandaru jednostce.

   Następnie podczas części praktycznej poczet sztandarowy komendy w składzie: ogn. Tomasz Hanek, sekc. Marcin Urbanowski oraz st. str. Damian Adamczyk zaprezentowali jak należy prawidłowo chwytać sztandar, salutować sztandarem, oddawać honory sztandarem. Przećwiczono również zwroty, zachowanie podczas odgrywania hymnu państwowego i podczas marszu.