Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące „Dostawa lekkiego samochodu specjalnego do zabezpieczenia logistycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli”

Zapytanie Ofertowe 2/2018_17.10.2018

Załącznik nr 1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc

Załącznik nr 1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Załącznik nr 2_Formularz Oferty.doc

Załącznik nr 2_Formularz Oferty.pdf

Załącznik nr 3_wzór umowy