Ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Sortownia 2018”

  W dniu 8.09.2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcji sortowni i składowiska odpadów w miejscowości Kiełcz pk. „Sortownia 2018”

  Celem ćwiczeń była praktyczna weryfikacja oraz sprawdzenie stopnia przygotowania pododdziałów pożarniczych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zajmujących się segregacją, przetwarzaniem oraz gromadzeniem odpadów komunalnych. Jednocześnie sprawdzono i doskonalono umiejętność jazdy alarmowej zastępów OSP do pożaru z remiz oraz umiejętność dostarczania wody do miejsca pożaru i wykorzystanie do gaszenia działek wodnych.

  W ćwiczeniach udział wzięło 20 samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP z terenu powiatu nowosolskiego oraz 120 strażaków.

  Ćwiczenia nadzorował i wizytował Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Janusz Drozda.