Przekazanie pojazdu SLKw marki Volkswagen dla jednostki OSP w Kolsku

Przekazanie pojazdu SLKw marki Volkswagen dla jednostki OSP w Kolsku

  Decyzją Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. pojazd specjalny SLKw marki Volkswagen T4 uznany został za zbędny w Komendzie Powiatowej PSP w Nowej Soli, co umożliwiło przekazanie wskazanego pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolsku.

Przekazanie pojazdu SLKw marki Volkswagen dla jednostki OSP w Kolsku

  W dniu 06 sierpnia 2018 r. nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu w obecności  mł. bryg. mgr Czesława Młynarczyka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli i druha Edwarda Kaliciaka prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolsku.

Przekazanie pojazdu SLKw marki Volkswagen dla jednostki OSP w Kolsku

Pojazd eksploatowany był w naszej jednostce od 1993 r. początkowo jako ratownictwa technicznego, później od 2003r. jako pojazd kwatermistrzowski. Doposażenie jednostki OSP w Kolsku pozwoli na wzmocnienie zabezpieczenia operacyjnego gminy i powiatu nowosolskiego.

Przekazanie pojazdu SLKw marki Volkswagen dla jednostki OSP w Kolsku