Ćwiczenia i szkolenia w 2018 roku

SZKOLENIA:

 1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP: 09 lutego – 25 marca 2018 r.
 2. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (18 osób) : 67 h egzamin 09 kwietnia 2018
 3. Recertyfikacja KPP (18 osób): 09 kwietnia 2018 r.
 4. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego i działań przeciwpowodziowych: 08-17 czerwca 2018 r.
 5. Szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu OSP: 18 – 28 października 2018 r.

ĆWICZENIA:

 1. Ćwiczenia powiatowe „LAS 2018” w Przyborowie: kwiecień 2018 r.
 2. Ćwiczenia powiatowe „TEW – sortownia odpadów komunalnych” Kiełcz szosa Bytomska: czerwiec 2018 r.
 3. Ćwiczenia poligonowe w Żukowie: październik 2018 r.
 4. Ćwiczenia obiektowe JRG PSP
 5. Rozpoznanie operacyjne obiektów sakralnych.

TEST W KOMORZE DYMOWEJ

 1. 10 lutego – 30 miejsc,
 2. 10 marca – 30 miejsc,
 3. 08 września –  20 miejsc,
 4. 15 września – 30 miejsc.

ZAWODY SPORTOWE-POŻARNICZE

 1.  wrzesień 2018 r.