Bezpieczne ferie 2018

Bezpieczne ferie 2018

   W miesiącach styczniu i lutym strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej  Soli  oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego w ramach akcji prewencyjnej „Bezpieczne ferie 2018” odbyli szereg spotkań w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu nowosolskiego. Tematyka spotkań z dziećmi i młodzieżą nowosolskich szkół głównie była związana z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, zasadami zachowania w przypadku załamania się lodu pod osobami ślizgającymi się  na niestrzeżonych zbiornikach wodnych.

  Strażacy dodatkowo każdorazowo przeprowadzali instruktaż udzielania pierwszej pomocy, alarmowania służb ratowniczych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Zaprezentowali sprzęt, który używa straż pożarna podczas likwidacji miejscowych zagrożeń oraz pożarów taki jak kamery termowizyjne, detektory wielogazowe oraz sprzęt medyczny (torby PSP R-1, defibrylatory) itd. Ponadto wskazywano jak ważną rzeczą jest wyposażenie mieszkań w czujniki tlenku węgla oraz dymu, które to powinny być niezbędnym wyposażeniem każdego lokalu mieszkalnego.