Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Woda-lód”

Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Woda-lód”

   W dniu 14.12.2017 r. w godz. przedpołudniowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Woda-lód”. W ćwiczeniach udział brały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosolskiego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Soli.

   Głównym celem ćwiczeń było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz możliwość praktycznego wykorzystania sprzętu ratowniczego używanego w warunkach zimowych. Wykorzystano zarówno deskę lodową jak i katamaran, aby zaprezentować sposoby ratowania osoby, pod którą zarwała się tafla lodowa.