Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie

Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie

   W dniu 30 września w Przyborowie odbyły się uroczystości 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie oraz przekazanie tej jednostce nowego wozu bojowego.

   Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji strażaków. Następnie po Mszy Św. uroczyście przemaszerowano wraz z dźwiękami orkiestry na plac pod remizę strażacką.

  Tutaj miała miejsce dalsza część strażackiego święta w którym uczestniczyli: wicewojewoda lubuski Robert Paluch, wicestarosta Przemysław Ficner, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Lubuskiego dh Edward Fedko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP dh Andrzej Ogrodnik, st. bryg. Marek Szczypczyk były Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowej Soli st. kpt. Sławomir Ozgowicz, ppłk. Dariusz Rączkowski Dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli, ks. Jerzy Gałązka proboszcz parafii z Przyborowa, ks. dziekan Józef Kocoł kapelan nowosolskich strażaków, ks. Józef Adamczak, prezesi wraz z pocztami sztandarowymi OSP z terenu powiatu nowosolskiego.

    Meldunek o gotowości pododdziałów do przeprowadzenia uroczystości przyjął prezes ZOW ZOSP RP Edward Fedko, a prezes OSP w Przyborowie Adam Koza powitał przybyłych gości. Odczytano list gratulacyjny od Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

   W czasie uroczystości wręczono medale i odznaczenia. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa została odznaczona wójt Izabela Bojko, wicewojewoda Robert Paluch oraz druhowie OSP Przyborów: Marcin Borowiecki, Mariusz Koza i Patryk Napieralski. Wręczono również wiele odznaczeń za wysługę lat.

   Jubileuszu i nowego samochodu gratulowali wicewojewoda Robert Paluch, który podkreślił bardzo dobrą współpracę samorządu gminnego z administracją rządową, prezes Edward Fedko, wicestarosta Powiatu Nowosolskiego Przemysław Ficner i wielu innych gości.

   Izabela Bojko – Wójt Gminy Nowa Sól, przypomniała zebranym trudną drogę od pomysłu pozyskania nowego auta, przez jego niełatwą realizację, do szczęśliwego zakończenia. Podziękowała wszystkim tym, bez których wsparcia nie byłoby tej uroczystości.

   Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczął się zorganizowany przez Gminę Nowa Sól festyn rodzinny zakończony zabawą taneczną.